Handelsbetingelser for Combi-Camp Clubben (herefter “CCC”)

Generelle oplysninger

Hjemmesiden ejes af

Combi-camp Clubben
Anemonevej 16
3000 Helsingør
CVR nr.: 35325883
Telefon: 21825867
E-mail: formand@cc-club.dk

Generelt

Ved køb accepterer køber (herefter: ”du”) disse medlemsbetingelser. Du accepterer også CCC’s til enhver tid gældende persondatapolitik. Ligeledes giver du dit samtykke til, at CCC må sende dig servicemails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit køb, nyheder vedr. CCC mv.

Personlige oplysninger

Personlige oplysningerFor at kunne blive medlem af CCC, skal du ved køb oplyse: navn, adresse og e-mailadresse, samt meget gerne dit telefonnummer.

Information omkring dit medlemskab vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst ved indmeldelsen. Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder CCC sig retten til at afvise din indmeldelse.

Hvis du melder dig ud, så bliver de oplysninger som du har delt med Combi-Camp Clubben, slettet når regnskabsåret er afsluttet i det år, hvor udmeldelsen sker.

Kontaktoplysninger

CCC foretager foranstaltninger, der skal sikre, at CCC er ajourført med dine kontaktoplysninger, herunder din adresse og e-mailadresse.

Derudover opfordrer CCC dig til at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de ændres. Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at logge på hjemmesiden. Hvis du har problemer, er du velkommen til at kontakte formand@cc-club.dk

Priser

Hos CCC tages der forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser, ligesom ændring i fx valutakurser og moms kan påvirke priserne uden vores indflydelse.

Betaling

CCC modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard. Alle beløb er i danske kroner og inkl. moms med mindre andet er oplyst. Der tages forbehold for prisfejl.

Når du bestiller et medlemskab, får du adgang med det samme og derfor hæves beløbet i forlængelse af købet.

Medlemskab

Ved indmeldelse betales første års kontingent via hjemmesiden. (Indmeldelse efter 1. september gælder for det indeværende, samt efterfølgende år).

Fornyelse sker via bankoverførsel. Kassereren sender opkrævning ud på mail hvert år i marts.

Medlemskabet stopper først i forbindelse med udmeldelse. Der skal du skrive til kassereren på kasserer@cc-club.dk

Du kan melde dig ud, når som helst på en måned. Se også afsnittet om tilbagebetaling.

Fortrydelsesret

Jf. købeloven har du ingen fortrydelsesret, da der er tale om køb af en serviceydelse.

Tilbagebetaling

Der det ikke muligt at få tilbagebetalt et abonnement delvist. Se ovenfor vedr. fortrydelsesret.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse følgende e-mailadresse: formand@cc-club.dk