1972

Starten

Det hele startede 1972, da flere Combi-Camp ejere kørte en fællestur til Italien.

Turleder: Erik Christensen (fotograf hos Combi-Camp A/S)
Deltagere: 50 Vogne – 146 voksne og 23 børn

Ruten: Afgang 30 juni fra DK via Rødby -> Braunsvick -> Nürenberg -> Insbruck -> Bolzano -> Lago de Garda -> Venezia -> Dobbiaco -> München -> Nürenberg -> Femern og hjem via Puttgarten d.17 Juli.
I alt: 4.366 km.

Undervejs var der udflugter til seværdigheder og fælles kaffebord(e), som blev døbt reklame for cirkelkaffe.

Bliver 4 dage ved Gardasøen. Film og foto dokumenterer turen, desværre ingen billeder til rådighed i klubben.

Combi-Camp møde d. 13. september 1972

Med Erik Christensen som formand mødtes 10 Combi-Camp ejere og blev enige om at oprette en klub for Combi-Camp ejere.

Klubbens navn blev ”CCC Combi-Camp Club” Fabrikant Klausen (Combi-Camp A/S) godkendte brugen af hans firmanavn, på betingelse af at få alt materiale der udsendes tilsendt.

Bestyrelse blev valgt: Formand – Kasserer – Sekretær og 3 øvrige. Kontingent: Fra d.1.januar 1973 – 25 kr. pr vogn årligt (Vedtægter kommer senere)

Man vedtog at indkalde alle deltagere fra Italiens turen til fest.

Fest lørdag d. 18. november 1972

Film, billeder og snak om Italiensturen var temaet, god mad, fællessang (skrevet af deltagere) og dans rundede det hele af på rigtig Combi-Camp Club maner. 66 deltagere, 29 vogne.

Fabrikant Klausen takkede under festmiddagen for, at man ville bruge hans firmanavn og da det jo en reklame for ham, forærede han klubben en Combi-Camp model 1973 (værdi 6000), bestyrelsen kan gøre med den hvad de vil. Man vælger at sælge den.