1975

Bestyrelsesmøde 16. januar 1975

På dette møde blev en ny brochure vedtaget og sendes til Combi-Camp A/S som trykker og udsender den til afdelinger beregnet for uddeling. Det kom til at koste klubben 5.289 kr. for denne gang farvebrochure.

Generalforsamling d. 25. maj 1975

Mødet blev holdt på campingpladsen ”Hvide Svaner”, 50 medlemmer + bestyrelsen var mødt op.

Der kunne denne gang bydes velkommen til 7 nye medlemmer, klubben har nu 91 medlemmer.

Regnskab blev godkendt og bestyrelse blev valgt med 2 nye medlemmer og 3 udgik.

Fællesturen til Italien blev vedtaget, men ændringer i ruten kan forekomme. Dagen endte som vanligt med en god middag.

Nu kan brevveksling med de forskellige campingpladser i Tyskland, Schweitz, Italien, og veksling af valuta begynde.

Fællestur til Italien 1975

Første aften blev der kaldt til fælles kaffebord, god lejlighed til at hilse på de nye medlemmer, Bernt havde lavet en lille sang.

Første 2 dage, 3 ulykker, 2 punkteringer af samme Combi- Camp og en bøjet aksel på en Combi-Camp, alle uheld blev ordnet uden forsinkelser.

På 3. dagen nåede man bjergene, det gik stejlt opad og skarpe sving til højre, vejene var meget snævre. På et tidspunkt kørte 7 vogne efter en lastbil. Da en bil ville nedad og ikke kunne vente var bilerne ved at koge. Heldigvis bakkede den så toppen kunne nås.

På 14. dagen var det så Schweitz, efter kørsel i de smukkeste bjerge, op og ned men mest op, udsigten var fantastisk og målet var Savognin.

D. 21. begyndte hjemturen, en bustur i Heidelberg blev annulleret til fordel for en fællesmiddag på restaurant.

Efterårsfest d. 15. november

Efterfølgende blev film fra turen vist ved efterårsfest d. 15. november, til en god middag og sang til lejligheden.

63 voksne var tilmeldt, ingen børn.

Indgangsskiltet var malet ”Ristorante Orta”, ægte palmer var stillet op i spise/danse lokalet og flere solparasoller med Italienske vinnavne var opstillet i haven, den rette stemning var skabt.

Møde med Combi-Camp A/S d. 23. september 1975

To fra bestyrelsen tog til møde hos Combi-Camp A/S, startede med rundvisning på fabrikken og snak med fabriksingeniøren, fik tilsagn om at låne reservedele til sommerturen eks. lejer, nav, hjul mm. Årsag til mødet var klage over fejl på Combi-Camp model 1975.