Historien 1983

Generalforsamling 28 maj 1983
Afholdt på Karise Camping i samlingsstuen.
Der blev budt velkommen, dirigent blev valgt og beretning fra bestyrelsen fra året blev gennemgået:
6 bestyrelsesmøder afholdt, 1 efterårsfest, 2 stævner, 1 filmaften og 1 til rettelses tur.
Der blev fortalt om sommertur til Holland – Belgien – Luxembourg.
Desværre er der ledelses problemer med sommer turen, da ingen fra bestyrelsen skal med.
Regnskab blev gennemgået og godkendt og valg af bestyrelse.
62 medlemmer i klubben.
Aftenen sluttede med mad og dans på Karise hotel og kro.

Bestyrelsesmøde d. 17. juni 1983 vedtages det, at sommerturen bliver aflyst da der kun har været 1 tilmeldt.
Der udsendes efterfølgende brev med ”slip” til turforslag til næste års sommertur, der blev sendt 65 breve, fik 21 tilbagemeldinger med ønske om ferieturen.
10 stk. Rhein- Mosel tur –
7 stk. Østrig –
3 stk. Danmark –
1 stk. Jugoslavien.
Bestyrelsen vedtager turen ”Rhein – Mosel” til næste sommer.
Prøver fra et Tysk Rejsebureau at låne en film som reklame for turen. Det kniber lidt med tilslutningen til efterårsfest, kun 1 tilmeldt.

Bestyrelsesmøde d. 9 september 1983.
Jørgen og Vagn har været til reception hos ny Combi Camp forhandler i Roskilde